1.

 

FORENINGEN NORDEN I DANMARK Her får du adgang til en mængde kontakter til og informationer om foreningen Norden.
2.

 

 

 

 

NORDISK RÅD 
Nordisk Råd: Samarbejdet indenfor Norden bygger på det værdifællesskab der eksisterer mellem de nordiske folk og som får sit stærkeste udtryk gennem kulturelt og sprogligt fællesskab, og et fælles syn på demokrati, miljø og grundlæggende sociale rettigheder. Udvalg under Nordisk Råd har bl.a. til formål at, bevare og udvikle et kulturelt og sprogligt fællesskab i Norden, udvikle eksisterende nordiske ordninger, der fremmer nordiske medborgeres tryghed, bevægelighed, uddannelse og arbejde i en bredere europæisk sammenhæng, at fremme det folkelige samarbejde i foreninger og organisationer.
3.

 

NORDISK MINISTERRÅD blev dannet i 1971 og er de nordiske regeringers samarbejdsorgan. Samarbejdet koordineres af de nordiske samarbejdsministre. Ministerrådet er – trods navnet – ikke et men flere ministerråd. De fleste nordiske fagministre mødes i ministerråd et par gange om året.