På dette sted vil vi forsøge at tegne lokalafdelingens historie. Der ligger endnu ikke noget materiale; men det skulle være relativt enkelt at skabe en beskrivelse af foreningens historie.