DEN SLESVIGSKE KIRKE OMKRING GENFORENINGEN

Mandag 26. oktober, kl. 19.30, Præstegårdsladen, Pistolstræde 12, Rønne

Tidligere sognepræst C.C. Jessen, Frederikshavn: Den slesvigske kirke omkring genforeningen. Med udgangspunkt i konkrete tildragelser i grænselandets historie i den tyske periode vil C. C. Jessen belyse og nuancere det slesvigske kirkeliv som det foldede sig ud og trække linjer til vore dage. Entré: 50 kr. og 30 kr. for medlemmer.

SKUMRINGSTIME

Onsdag den 11. november kl. 19.00, Skumringstime. Salen på Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1, 3700 Rønne

Den islandske forfatter Jon Hallur Stefansson, bosat i Svaneke, fortæller om Auður Ava Ólafsdóttirs roman Ör, 2016 på dansk Ar. Hun modtog i 2018 Nordisk Råds litteraturpris. Auður Ava Olafsdottir har efterhånden et stort forfatterskab. Jon Hallur Stefansson skriver kriminalromaner, er oversætter og interesserer sig for den underjordiske verden.
Entré: 50 kr. og 30 kr. for medlemmer.

MIT HUS : AFLYST!!!

Onsdag den 10. marts 19.00: Møde med Anna Margrethe Kjærgaard. Salen på Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1, 3700 Rønne

Anna Margrethe Kjærgaard har en omfattende produktion af billedbøger bag sig. I aften vil hun især tage udgangspunkt i bogen ”Mit hus”, som handler om befrielsen der ikke kom til Bornholm i maj 1945. Anna Margrethe Kjærgaard vil tale om arbejdet med de mange og meget forskelligartede billedbøger. Hun har sammen med Anne Sofie Allermann modtaget Grundtvigsk Forums pris for en LGBT+ bog til børn og har tilknytning til Nexø på Bornholm. Entré: 50 kr. og 30 kr. for medlemmer.

NORDISKE PERSPEKTIVER og GENERALFORSAMLING  AFLYST!!!

Mandag den 22. marts, kl 16. 30- 19.00. Salen på Rønne  Bibliotek, Pingels Allé 1, 3700 Rønne. Generalforsamling med spisning. Derefter taler Esben Ørberg fra foreningen Nordens tidsskrift Nordiske  om perspektiver i det aktuelle nordiske samarbejde. Tilmelding til Mette Vind: 21 74 04 33 eller Ivar Lærkesen: ilaerkesen@gmail.com senest fredag den 19. marts af hensyn til bestilling af mad. Entré: 100 kr.

DEN ANDEN DATTER

Onsdag den 5. maj, kl. 14.00. Om det danske mindretal efter genforeningen. Sted: Bornholms Højskole.

Forfatteren Egon Clausen taler om DEN ANDEN DATTER. Det danske mindretal i Sydslesvig efter 1945.

Syd for den nuværende grænse var der et stort dansk mindretal, der måtte forblive i Tyskland. Man kan sige, at der var en anden datter, og i Hitlers Tyskland fik hun det ikke nemt. Men i årene fra 1945 blomstrede det danske mindretal op og blev større end nogensinde før. Takket være visionære politikere fra såvel Danmark som Tyskland har forholdet mellem tysk og dansk udviklet sig til et mønster på fredelig sameksistens.

FORÅRSUDFLUGT

Onsdag den 12. maj kl. 14.: Udflugt med Finn Ole Nielsen.
Glæd dig til en  spændende udflugt i det  bornholmske landskab og dets arkæologiske minder. Tilmelding til Mette Vind: 21 74 04 33 eller Ivar Lærkesen: ilaerkesen@gmail.com fredag den 7. maj.